Amatørrdio- og amatørradiosatellittjenesten

 

Amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten i Danmark

Amatørradio er en naturvidenskabelig hobby og en kommunikationstjeneste

Amatørradio udfolder sig i interesseskabt aktivitet og i forpligtende alvor i et internationalt miljø med 3 millioner radioamatører fordelt  i næsten alle lande.

 

 

Amatørradio internationalt, nationalt og lokalt

Amatørradio er understøttet  og reguleret internationalt af ’International Telecommunication Union’ og nationalt af myndighederne i hvert enkelt land.

Der findes radioamatørorganisationer i næsten alle lande, internationalt samlet under ’International Amateur Radio Union’.

I de fleste lande, indgår amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten i landets katastrofeberedskab.

I det internationale samfund af radioamatører findes en høj aktivitet. Radioamatørsamfundet består internationalt af 3 millioner radioamatører. I Danmark findes der 5000 radioamatører og i Birkerød afdeling er der 37 radioamatører.

I Danmark er aktiviteten reguleret af energistyrelsen. For at opnå rettigheder som radioamatør skal radioamatøren bestå en teknisk eksamen som i Danmark organiseres af energistyrelsen.

 

Aktiviteter i Birkerød afdeling

Birkerød afdeling har et levende og aktivt liv. Medlemmerne har internationale kontakter med andre amatører over hele verden. Vi deltager aktivt i de internationale aktiviteter og liv. Vi deltager i internationale konferencer og internationale messer og vi deltager i internationale konkurrencer og sport relateret til amatørradio. Vi har på klubplan 10-15 foredrag årligt, udvikling af byggeprojekter o.m.a.

 

Birkerød afdeling og lokalsamfundet

 Birkerød afdeling har gennem længere tid kun haft beskedne aktiviteter rettet mod det omgivende lokalsamfund. Vi har derfor set udefra ikke fyldt meget i lokalsamfundet.

I det sidste knapt et år er vi begyndt at røre mere på os i forhold til det omgivende lokalsamfund.

Det skyldes, at vi mener at iagttage, at der mere end før er nogle vigtige udfordringer for lokalsamfundet, hvor vi mener at kunne byde ind med en positiv indsats.

Vi  har 3 områder i tankerne:

1: Flere unge skal engagere sig i videnskab og teknologi

I forhold til at vedligeholde og udvikle samfundsøkonomien er det nødvendigt, at flere unge mennesker ser naturvidenskab som et spændende interesseområde. Der er derfor behov for at flere unge får adgang til at engagere sig i interesse for teknologi og naturvidenskab.,

2: Respekten for evidensbaseret viden skal styrkes

Den gode demokratiske samtale og den demokratiske beslutningsproces er udfordret på grund af vigende respekt for betydningen af evidensbaseret viden.

Den demokratiske samtale kræver involvering af kultur/etik så vel som faktuel viden. Vi ser at kultur/etik har en god opmærksomhed og det er godt, men vi ser også at respekten for evidensbaseret viden er udfordret. Den øgede adgang for den enkelte til at ytre sig er principielt et gode, men det har medført at store dele af debatten føres på ”mavefornemmelser”, ”alternativ viden” eller ingen viden. Begrebet postfaktuelt samfund dukker mere og mere op. Det er en trussel for det demokratiske liv. Det er derfor vigtigt at borgerne få bedre adgang til at engagere sig i interesse i for naturvidenskab og erhvervelse af viden.

3: International forståelse og tolerance.

 

Hvad kan Birkerød afdeling byde ind med

Birkerød afdeling er den eneste forening lokalt, som har sit virke inden for en naturvidenskab i en international ramme. Foreningens medlemmer repræsenterer samlet en høj kompetence inden for naturvidenskabelig metode, og viden om elektronik og radiokommunikation.

Vi mener derfor at vi kan byde ind med en indsats på de nævnte områder.

Det er klart et en forening med kun 37 medlemmer har begrænsede ressourcer, men vi vil gerne byde ind med, hvad der er muligt inden for de tilgængelige ressourcer.

Vi har flere indsatsområder i tankerne, dels nogle meget konkrete, dels nogle mere bløde værdier.

1 at tilbyde workshops til kommunens skoler.

2 at udfylde funktion som radiostation i Rudersdal kommune inden for rammerne af Amatørradio – og amatørradiosatellittjenesten i Danmark

3 at kunne tilbyde unge og voksne i Rudersdal kommune mulighed for at erhverve naturvidenskabelig viden om radioelektronik

4 at give unge og voksne i Rudersdal kommune mulighed for at anvende og få indsigt og praktisk erfaring med moderne langtrækkende radioudstyr til kommunikation over hele verden

5 at være til rådighed for Rudersdal kommunes skoler, aftenskoler og andre undervisningsinstitutioner, som ønsker at anvende foreningens teoretiske og praktiske kompetencer i undervisningen

6 at stå i centrum for socialt samvær og radioteknisk interesse for unge og voksne i kommunen

7 at bidrage til international forståelse og tolerance gennem kommunikation på tværs af landegrænser, politik og religion

8 at arrangere sportsbegivenheder og konkurrencer relateret til amatørradio og stå i centrum for at inspirere unge og voksne til at deltage i danske og internationale konkurrencer og sportsbegivenheder relateret til amatørradio

 

 

Foreningens Fysiske ramme

Experimenterende Danske radioamatører er organisatorisk opdelt i 5 regioner svarende til Danmarks 5 administrative regioner.

I hovedstadsregionen findes 10 lokalafdelinger.

Amager afd.  Tårnby kommune. Ballerup: - Ballerup kommune. Birkerød – Rudersdal kommune. Bornholm – Bornholm kommune. Frederikssund – frederikssund kommune. Gladsaxe – gladsaxe kommune. Helsingør – Helsingør kommune. Hillerød Hillerød kommune. Hvidovre – hvidovre kommune. København  - Københavns kommune.

Den ønskelige fysiske ramme for at en lokal afdeling  kan fungere er egnede lokaler indeholdende plads til radiostation, værksted, møde- og undervisningslokale og et tørt og frostfrit rum til opbevaring af udstyr samt mulighed for at opstille en egnet antenne.

Den mest relevant antenne for en amatør radio klub er en 12-22 meter høj antennemast hvorpå der kan monteres en drejbar antenner med retningsvirkning. 

Denne ramme er opfyldt for 9 af regionens 10 lokalafdelinger

Den fysiske ramme for Birkerød afdeling har bestået af et rum til radiostation og et fælles rum til værksted, møde og undervisning. Der er 3 opbevaringsrum, men ingen af dem er tørre og frostfrie. Der er for øjeblikket ikke en  anvendelig antenne.

Etablering af en tråd antenne vil give Birkerød lokal afdeling funktionsmuligheder, langt bedre end ingen antenne. Etablering af en antennemast med en drejbar antenne ( en såkaldt yagi antenne) vil bringe Birkerød afdelings antenne op på niveau med regionens 9 andre lokalafdelinger.

 

I hovedstadsregionen findes 10 lokalafdelinger.

Amager afd.  Tårnby kommune

Ballerup: - Ballerup kommune

Birkerød – Rudersdal kommune

Bornholm – Bornholm kommune

Frederikssund – frederikssund kommune

Gladsaxe – gladsaxe kommune

Helsingør – Helsingør kommune

Hillerød Hillerød kommune

Hvidovre – hvidovre kommune

København  - Københavns kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail