Amatørradio - en levende teknisk og social hobby

Du kommunikerer med andre radioamatører over hele verden med din egn radiostation

International forståelse mellemmen mennesker,  på tværs af religion, landegrænser og politik

 

 

Se hvad vores forening har at byde på

Vi har lokaler i det smukke Hestkøbgård og der er aktiviteter hver tirsdag formiddag og hver torsdag aften.

Vi har hyggeligt socialt samvær, Vi holder foredrag og bygger elektronik.

Vi holder også undervisning for nye radioamatører

Se mere

Generalforsamling d. 16. februar 2023, kl. 20.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 16. februar 2023, kl. 20.00 i klubbens lokaler på Hestkøbgård.

I henhold til vedtægternes § 9 er dagsordenen som følger:

 1.                     Valg af dirigent

2.                     Bestyrelsens beretning

3.                     Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4.                     Indkomne forslag

5.                     Fastsættelse af indskud og kontingent

6.                     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

7.                     Eventuelt

 Ad 4: Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ad 5: Begrundet i foreningens gode økonomi foreslår bestyrelsen, at kontingentet nedsættes til 150 kr./år; indskud ved indmeldelse: uændret 50 kr.

Ad 6: På valg til bestyrelsen er Jesper, OZ1XB og Søren, OZ6NET. Vi har p.t. kun én suppleant: Niels, OZ4QZ , som blev (gen)valgt sidste år; men ifølge vedtægterne skal vi løbende have 2 suppleanter til bestyrelsen, så vi skal have valgt én til i år.

Turn on your radio and unfold the world

Birkerød Amateur Radio Akademy

Få uddannelse og certifikat som international radioamatør hos os

Licens til at kommunikere med andre radioamatører i hele verden fra din egen radiostation.

Birkerød afdeling afholder licensprøve 3 gange årligt og vi hjælper dig med forberedelsen hele vejen.

Vil du høre mere ?

 

oz5bir-edrlogo-400

 

Bliv medlem hos EDR Birkerød afdeling 

Medlemskab kræver ingen forudsætninger

vi hjælper dig på vej

Kontakt os

Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail