artikler

Rabos

Radioamatørernes Borgerservice er nu åben for tilmelding af radioamatører, som ønsker at deltage.

 

 

Koncept

RABOS er beregnet til at træde i funktion ved svigt af elforsyningen i et større område af Danmark, med deraf følgende nedbrud af den civile borgers mulighed for at anvende telefon og internet.

ROBOS tilrettelægger og organisere den enkelte amatørs mulighed for at hjælpe borgerne i sit lokalområde med at tilkalde hjælp i tilfælde af akut sygdom eller anden nødsituation.

RABOS prætenderer ikke at være landsdækkende. Hvis der er 20 amatører tilmeldt, vil der være 20 lokalområder i Danmark med en radioamatør som kan yde hjælp. Hvis der er 100 amatører tilmeldt, vil der være 100 lokalområder i Danmark med en radioamatør som kan yde hjælp. Osv, osv.

 

 

Vejledning til borgerne

RABOS giver følgende vejledning.

Hvis der er svigt af elforsyningen i dit område, og du har brug for akut hjælp p.gr.a. akut sygdom eller anden ulykke skal du;

1.       Prøve om din telefon stadig virker

2.       Dernæst overveje om det er muligt for dig, eller en hjælper, at henvende dig direkte på nærmeste hospital, åbne Falckstation eller åbne politistation.

3.       Hvis dette ikke er muligt eller på anden måde uhensigtsmæssigt kan du henvende dig til en RABOS-radiostation.

Bemærk at vi sætter RABOS som 3. prioritet

 

Bemærk:

Deltagerne i RABOS er erfarne, certificerede radioamatører som er dedikerede til at yde hjælp.

RABOS fungerer inden for rammerne af et civilt borgerinitiativ. Deltagerne er frivillige, ulønnede civile borgere. Den enkelte radiostation beror på operatørens aktuelle ressourcer og tilstedeværelse og kan derfor ikke garantere at fungere under alle forhold.

 

Tekniske forhold

Funktionen af RABOS forudsætter, at en større del af Danmark er ramt af svigt af elforsyning.

RABOS er tilrettelagt til at virke under forudsætning af, at der er områder i Danmark som fortsat har strømforsyning.

Funktionen af RABOS bygger på anvendelse af 80 meter båndet. Begrundelsen for dette valg er, at vi ønsker at lægge ud med at anvende en teknik, som er tilgængelig for et stort antal radioamatører uden behov for at anskaffe ekstra udstyr. Den nærmere funktionalitet af systemet er beskrevet på vores hjemmeside.

Anvendelse af 2 meterbåndet kunne være mere hensigtsmæssigt, men forudsætter et velorganiseret, koordineret repeaternet med nødstrømforsyning. Et sådant net eksisterer ikke.

Anvendelse af koblet packet radio, f. eks. AREDN systemet vil være muligt og vil give et effektivt og robust system, men kræver udstyr, en omfattende organisering og investeringsvilje hos de deltagende radioamatører

RABOS er planlagt til at kunne fungere i 3 døgn uden strømforsyning.

Hvis strømforsyningen svigter i mere end 3 døgn eller hvis hele Danmark er ramt, vil situationen være katastrofal og omfattende. (Hospitaler ophører med at fungere, transport stopper p.gr.a. mangel på brændstof, vandforsyning ophører, mangel på fødevarer) RABOS kan ikke have forhåndsprocedure til en sådan situation og evt. funktion af RABOS må bero på ad hoc beslutninger i situationen.

 

Forhold til det nationale beredskab

RABOS har fuld tillid til, at det offentlige beredskab er velorganiseret og velforberedt, og har et robust kommunikationssystem som sikrer at beredskabet kan fungere og kommunikere internt og med landets myndigheder. Det er ikke relevant for RABOS at assistere eller deltage i dette system.

Det nationale og de lokale beredskaber tilgodeser imidlertid ikke den enkelte civile borger, som har brug for at tilkalde hjælp i tilfælde af akut sygdom eller anden ulykke, i en situation hvor hans/hendes telefon ikke fungerer. Dette har vi fuld forståelse for. Intet beredskab kan være tilstede overalt samtidigt.

Dette vil imidlertid for den enkelte borger, som bliver akut syg, optræde som en mangel i beredskabet. Det er denne mangel som RABOS ønsker at adressere.

 

Organisering

Fra initiativtagernes side ønsker vi at RABOS skal have hjemsted i Birkerød afdeling, med en tæt tilknytning til EDR’s landsafdeling.

RABOS vil blive organiseret som et udvalg under EDR Birkerød afdeling med en udvalgsbestyrelse bestående af 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges for 1 år ad gangen på Birkerød afdelings ordinære generalforsamling. 1 medlemsplads stilles til rådighed for besættelse af et medlem af EDR’s hovedbestyrelse.

Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail